Chtěli byste přepisování faktur ručním způsobem nahradit rychlejším a efektivnějším způsobem? Slyšeli jste někdy o vytěžování faktur, jež nachází hojné využití v moderních firmách? Právě vytěžování dat z faktur se řadí mezi velice efektivní způsoby, jak si ulehčit práci. A proč se vyplatí využívat inteligentní vytěžování faktur Redque ve své firmě?

Snížení chybovosti na minimum

Mezi jednu z hlavních výhod, kterou s sebou přináší inteligentní vytěžování faktur, patří snížení chybovosti při zpracování faktur. Vytěžování faktur je velice efektivní nástroj, jenž sníží překlepy na minimum. Na rozdíl od ručního zpracování dat z faktur tak získáte pomocí vytěžování daleko kvalitnější a spolehlivější data. Umělá inteligence také snadno rozpozná, co dané údaje znamenají, takže je dovede správně zařadit.

Rychlejší zpracování dat

Software na vytěžování dat z faktur se také postará o rychlejší zpracování dat, což má zároveň vliv na minimalizaci nákladů na ruční zpracování faktur. Návratnost investice do účetního softwaru je tak velmi rychlá. Přepis faktur ručním způsobem totiž zabere účetním velké množství času a jejich práci je samozřejmě třeba zaplatit. Oproti tomu vytěžování faktur provádí speciální software (robot), jež poskytuje rychlejší a spolehlivější data a nepožaduje výplatu.

Vyšší bezpečnost dat

Účetní software na inteligentní vyřizování faktur Redque také zajistí vyšší bezpečnost dat. Díky využívání inteligentního softwaru snížíte ztrátu a znehodnocení dokladů na minimum. Na rozdíl od papírové podoby faktur jsou elektronická data zálohovaná a neponičí se. Software Redque pro vytěžování faktur navíc poskytuje ochranu dat před útoky zvenčí, jelikož data nejsou součástí samotné webové aplikace a pracuje na základě uživatelských oprávnění, aby data nebyla přístupná nepovolaným osobám.