Finanční gramotnost v ČR a ve světě. Jak si stojíme a co můžeme zlepšit?

Finanční gramotnost je klíčovou dovedností, která nám umožňuje správně hospodařit s penězi, plánovat svou finanční budoucnost a vyhýbat se dluhovým pastem. V dnešním globalizovaném světě je tato dovednost důležitější než kdy dříve. Jak si ale stojí Česká republika v oblasti finanční gramotnosti ve srovnání se zbytkem světa? A co můžeme udělat pro zlepšení naší finanční gramotnosti? V tomto článku se pokusíme na tyto otázky odpovědět.

1. Finanční gramotnost v České republice

Podle různých studií a průzkumů se Česká republika řadí spíše do průměru, pokud jde o finanční gramotnost obyvatelstva. Mnoho lidí má problémy s porozuměním základním finančním pojmům, jako jsou úroky, inflace nebo investice. Tato situace může vést k nevhodným finančním rozhodnutím a v konečném důsledku k finančním problémům.

2. Srovnání s ostatními zeměmi

Ve světovém měřítku se nejlépe daří severským zemím, jako je Norsko, Švédsko nebo Dánsko, které mají vysokou úroveň finanční gramotnosti a kvalitní systém finančního vzdělávání. Naopak ve vyspělých zemích, jako jsou Spojené státy americké nebo Velká Británie, je finanční gramotnost obyvatelstva nižší, což může souviset s komplexností finančních produktů a služeb.

3. Vzdělávání jako klíč k zlepšení

Zlepšení finanční gramotnosti v České republice je možné dosáhnout především prostřednictvím vzdělávání. Finanční vzdělávání by mělo být začleněno do školních osnov již od základní školy a mělo by pokračovat na středních a vysokých školách. Důležité je také podporovat celoživotní vzdělávání v oblasti financí, aby lidé byli schopni se orientovat ve stále složitějším finančním světě.

4. Role státu a finančních institucí

Stát by měl hrát aktivní roli v podpoře finanční gramotnosti, například prostřednictvím kampaní, informačních materiálů nebo online kurzů. Finanční instituce, jako jsou banky nebo pojišťovny, by měly také přispívat k zvyšování finanční gramotnosti svých klientů tím, že jim poskytnou srozumitelné informace o produktech a službách, které nabízejí.

5. Osobní zodpovědnost

V neposlední řadě je důležité si uvědomit, že finanční gramotnost je také naší osobní zodpovědností. Každý z nás by se měl snažit získávat informace o financích, učit se z vlastních chyb a sdílet své zkušenosti s ostatními.

Finanční gramotnost je klíčovou dovedností pro úspěšné fungování v dnešním světě. Česká republika má stále co dohánět,ale pokud budeme společně pracovat na zvyšování naší finanční gramotnosti, můžeme dosáhnout lepších výsledků a zlepšit naši finanční situaci. Vzdělávání, podpora ze strany státu a finančních institucí, ale také osobní zodpovědnost, jsou klíčovými faktory pro dosažení tohoto cíle. Autorem článku je ZOXO

Strategie financování z pohledu Rusňákovy DRFG: Diverzifikace a inovace

„Zdroje u každého developerského projektu diverzifikujeme. Dluhopisy využíváme na samém počátku realizace našeho investičního záměru,“ říká Hana Cajthamlová, Head of Treasury investiční skupiny DRFG, která se dlouhodobě věnuje nejen dluhopisům, ale také investičním fondům. 

Vztahy s bankami i řízení cash flow investiční skupiny DRFG Davida Rusňáka. To vše má Hana Cajthamlová na starosti. Rozhovor s ní si můžete přečíst v následujícím článku. 

Jaký je způsob financování projektů DRFG? 

Zdroje u každého developerského projektu diverzifikujeme. Dluhopisy nejčastěji využíváme již na úplném počátku, konkrétně tedy na počátku realizace našeho investičního záměru.

Abych dala jasný příklad, dluhopisy přichází na řadu v momentě nákupu pozemku nebo do doby získání stavebního povolení a vzniku projektové dokumentace. Následně do projektu vždy vstoupí banka, která s námi projekt jako takový dotváří. A v každém jednom projektu máme vloženy i naše vlastní prostředky.

Dluhopisy emituje Rusňákova DRFG v od samého začátku: Proč?

Stojím si za tím, že hlavní důvod plyne z flexibility. Tu nejen já osobně vnímám jako jejich vůbec největší výhodu. Samozřejmě vše má své hranice dané Českou národní bankou. 

Vždy přesně definujeme, na co konkrétně prostředky z daných dluhopisů jsou. Tím deklarujeme naše investiční záměry. Ty vždy stoprocentně dodržujeme a naplňujeme. 

Výhodou je samozřejmě i to, že nepotřebujeme souhlas, zda projekt odpovídá, nebo neodpovídá parametrům konkrétního emitenta. Tak je to v případě bankovního úvěru. Banka totiž nejprve musí posoudit, zda je záměr v souladu s její credit policy a investiční strategií. 

Jednoduše řečeno, držitel dluhopisu nám dává souhlas s naší investiční strategií, ale následně záleží jen na nás, do jakého projektu ty prostředky vložíme. 

Důležité je ale zmínit, že žádný z našich projektů není zcela financován jen z dluhopisů.  Autor: Michal Pecka

Nejčastější chyby při investování

Pokud je člověk schopen dávat si každý měsíc určitý obnos peněz stranou, může uvažovat o jejich investování a případném rozmnožení. Investovat je ovšem třeba s rozmyslem, ale ne zas příliš dlouho, jelikož tím se dopouštíte první základní chyby – do investování se vůbec nepustíte.

Pokračovat ve čtení „Nejčastější chyby při investování“

Pojištění proti povodni nemusí získat kdokoliv

S následky povodní se v posledních letech potýká mnoho českých domácností. Škody se dají výrazně zmírnit pojištěním domácnosti nebo proti povodni. Možnost pojištění ovšem nejvíce záleží na tom, kde se konkrétní nemovitost nachází a jak velké riziko povodní hrozí.

Pokračovat ve čtení „Pojištění proti povodni nemusí získat kdokoliv“

Orientujte se ve výhodných úvěrech

Už jste i vy slyšeli vše o internetovém portálu vitacredit.cz? Jestliže nás ještě neznáte, tak byste si určitě měli pořádně přečíst následujících pár řádků, protože se jedná o velice zajímavé informace a služby, které někdy v budoucnu může potřebovat každý z nás. Pročtěte si pořádně, o čem rychlý úvěr může být, abyste případně nenaletěli, anebo abyste prostě nevybrali nějakou nebankovní půjčku, která prostě není dobrá.

Pokračovat ve čtení „Orientujte se ve výhodných úvěrech“

Čeká nás další finanční krize? Zeptali jsme se odborníka z DRFG

Ceny akcií na světových trzích lámou v poslední době rekordy a investuje se čím dál více. Jak dlouho ještě může vydržet současný růst? Určitě nebude nekonečný, korekce přijde s jistotou. Jestli bude pád tak hluboký jako při poslední finanční krizi, na tom se odborníci neshodou.

„Situace na trhu je klidná, ale křehká. Protože se nacházíme už osmým rokem v růstovém trendu, každým dnem se zvyšují rizika tržního poklesu. Akciový růst nemůže pokračovat donekonečna a mnoho indikátorů i selský rozum říká, že jsme příliš vysoko,“ zhodnocuje situaci Josef Eim z investiční skupiny DRFG (David Rusňák Family Group).

Jak ochránit své peníze?

Lidé by v každém případě měli být obezřetní, do čeho a kdy budou investovat. Konzervativnější investoři by se proto měli zaměřit na jiné typy investic, než jsou rizikovější akcie.

DRFG, která otevřeně cílí na opatrnější investiční klientelu, se ve svých podílových fondech zaměřuje na dluhopisy a nemovitosti. To jsou ideální fondy pro ty investory, kteří chtějí porazit inflaci a k tomu si vydělat si přibližně 2–3 % nad ni a kteří chtějí zmírnit dopady možné budoucí krize.

Klasickými prostředky k minimalizaci rizik je také diverzifikace investic a omezení emočního vlivu. Proto jsou podílové fondy (dluhopisové, nemovitostní či jiné) vhodnější cestou než vsadit vše na jednu kartu. Risk sice může přinést vyšší výnosy, ale v době krize může přinést i velmi citelné ztráty.

Nakupovat nebo prodávat?

Střídání ekonomického růstu a poklesu je něco jako přírodní zákon. Když víme, že nic neroste do nekonečna, je možné se podle toho zařídit, aniž bychom museli žít ve strachu a úspory cpát doma do matrací.

Mnoho investičních příruček radí být odvážní, když jsou ostatní opatrní, a být opatrní, když jsou ostatní odvážní. Opatrný nákup (např. dluhopisů) u respektovaných a ověřených fondů může být při aktuálním vývoji velmi výhodnou strategií.