Jste zaměstnavatel při práci v družstvě? Staráte se o zaměstnance, kteří pracují se zvířaty? Pak jistě víte, že se na vás vztahuje povinnost BOZP. Bohužel mnozí zaměstnavatelé a podnikatelé se domnívají, že u chovu se zvířaty se BOZP řešit nemusí, ale to je jenom jeden velký omyl. I při chovu zvířat se musí řešit BOZP, přes to nejede vlak. I v takovém případě při kontrole a zjištění, že BOZP není vyřešeno, hrozí nemalé pokuty, které mohou dostat zaměstnavatele družstva do problémů. A tak si raději prozraďme, co se musí v rámci BOZP při chovu zvířat podniknout, jaké kroky je třeba podstoupit.

Hlavním úkolem každého zaměstnavatele družstva je to, aby zajistil pracovní postupy. Pokud nezajistí pracovní postupy, je malér na světě. Zejména musí organizovat práci tak, aby se věnovala zvýšená pozornost při práci s konkrétními zvířaty. S jakými?

U jakých zvířat se musí při práci dbát zvýšené opatrnosti?

Zvýšenou pozornost je nutné mít u několika typů zvířat. Například je třeba si dávat pozor na zvířata v období říje. Také se musí mít člověk na pozoru u zvířat, která mohou projevovat jakékoli obranné reakce (takovými zvířaty jsou třeba matky, které mají zrovna mláďata).

Zvýšená pozornost je také zapotřebí v případě, že pracujete u zvířat, jež jsou seskupována do skupin z jedinců, kteří se zrovna nemusí nebo kteří na sebe nejsou zvyklí. I ti mohou znamenat jisté riziko při práci.

Pozor je třeba si dát i na zvířata nová nebo na zvířata, která přichází z jiného nepoznaného prostředí. Člověk u takových zvířat neví, čeho se mohou dopustit. Také samozřejmě je třeba dbát zvýšené opatrnosti u poraněných zvířat nebo u zvířat, jež jsou nakažená infekční či přenosnou chorobou. Jisté riziko s sebou nese i práce u zvířat, které se nachází v havarijních prostorách či na místech, kde je příliš hluk nebo jiné negativní podněty.

Extéria pro vás může znamenat spasitele

Jelikož práce u zvířat bývá často dosti náročná, možná nemáte čas si zajistit BOZP. V takové chvíli je pro vás největším spasitelem firma Extéria, která se stará o BOZP a také PO firmám po celé republice. Přečíst i o ní můžete v referencích a recenzích na internetu.