Rizika BOZP u Policie

Bezpečnost a ochrana zdraví na pracovišti je pro členy sborů Policie České republiky klíčovou záležitostí. Svým jednáním musí totiž dbát nejen na bezpečí osob ve svém okolí, ale také na tu svou.

Specifikace rizik je velmi složitá

Každý útvar Policie má personifikovaná pravidla BOZP a PO, vždy podle aktuálních potřeb a výkonů, které dané oddělení realizuje. BOZP školení policistů probíhají v pravidelných termínech a jsou samozřejmostí ještě před nástupem do výkonu služby. Policisté se již na policejní škole seznamují s riziky a s postupy, které je nutné aplikovat, aby byla rizika minimalizována.

Pomáhají statistické metody

Aby bylo možno co nejvíce minimalizovat případná rizika vznikající při náročné policejní práci, je nutné přejít k důkladné práci. Využívá se zde navíc i informací ze statistik. Neustále se zkoumají již proběhlé případy a vyvozují se z nich důsledky pro dny budoucí. V první řadě vždy je minimalizace rizik pro civilní i ozbrojené složky.

Nejčastější rizika

Mezi největší rizika, se kterými se policisté při výkonu své služby setkávají, se řadí tyto skutečnosti:

  • Rizika spojená s napadením policisty při služebním zákroku.
  • Rizika spojená s manipulací se střelnými zbraněmi.
  • Rizika spojená s ohrožením policisty při dopravní nehodě.
  • Rizika spojená s ohrožením policisty při řízení dopravy či dopravních kontrolách.
  • Riziko poranění policisty při běžném výkonu své služby.
  • Rizika spojená se zraněním během tělesné přípravy na výkon služby.
  • Rizika poranění při výbuchu nástražného výbušného systému.
  • Rizika spojená s rozvinutím posttraumatické zátěžové reakce.

Během výkonu služby je policista nucen být stále připraven na výzvy fyzického i psychického charakteru. Mezi nejčastější úrazy, které se ve výkonu služby stávají, se řadí poškození kloubů a svalů, zlomeniny žeber, poranění páteře a míchy, poranění orgánů v dutině břišní, ale také mozko-lebeční poranění.