Slyšeli jste již o tzv. svěřenském fondu? Víte, co přesně toto označení zastupuje a jaké možnosti vám svěřenský fond nabízí? To vše se dozvíte v tomto článku.

Praktický fond

Svěřenský fond je souborem majetku, který je zakladatelem vyčleněný ke konkrétnímu účelu. Je to skvělý nástroj právní ochrany majetku i soukromí, který můžete využívat i u nás v České republice. Majetek totiž zůstává naprosto anonymní a bez právní subjektivity, což může přinášet řadu výhod. O fond pečuje pověřený správce, který hlídá naplňování účelu fondu a rozmnožování majetkové podstaty. Na prospěch má nárok pouze beneficient, který byl určen zakladatelem tohoto fondu.

Založení fondu

Svěřenský fond může být založen fyzickou či právnickou osobou, a to k soukromému i veřejně prospěšnému účelu. Do majetku můžete vložit libovolnou movitou či nemovitou věc. Tento druh fondu je celosvětově velmi oblíbenou a rozšířenou formou správy a ochrany vašeho majetku, i z toho důvodu, že na rozdíl od právně podobné nadace nabízí větší variabilitu a absenci dohledu ze strany státu.

Využití fondu

Fyzické osoby svěřenský fond slouží k zajištění jednotlivců, ale i celých rodin, a to nejen na stáří. Jeho cílem je ochrana majetku před lehkovážným nakládáním či případnou exekucí. Zřizujete-li fond pro někoho, tedy beneficienta, chrání i jeho zájmy včetně případných výnosů. Právnické osoby využívají svěřenské fondy k zajištění správy, rozdělování majetku mezi společníky a další osoby či jako formu zaměstnaneckých benefitů, ale i jako ochranu před insolvenčním řízením. V těchto všech případech se vám bude založení svěřenského fondu hodit. Velkou výhodou je samozřejmě zachování anonymity vlastnických struktur. Svěřenské fondy tak zastanou efektivní zabezpečení rodiny, udržují anonymitu, chrání majetek a pomohou i v případě skrytí vlastnictví a původu majetku.