Světelná znamení zvyšují bezpečnost práce

Každý má nějaké zkušenosti s tzv. profesní nebo provozní slepotou. Pokud se pohybujeme denně ve výrobním provozu či podobném prostředí, obvykle přestáváme vnímat riziková místa, nebo i pracovní postupy, které hrozí úrazem. Zaměstnanci jsou samozřejmě proškolováni a jsou poučováni, že bezpečnost práce je vždy na prvním místě. Přesto dochází k pracovním úrazům, kterým lze mnohdy zabránit nejen zvýšenou pozorností, ale i pomocí moderní techniky. Nejmodernějším způsobem jak zvýšit pozornost a ostražitost ve výrobním procesu, je světelná signalizace.

Jak zvýšit bezpečnost práce?

Této činnosti se věnuje firma Visap, která se zaměřuje nejen na bezpečnost práce, ale i na zvýšení efektivity výrobního cyklu a inovaci pracovního prostředí. Pokud si objednáte její služby, můžete se s jejími zkušenými pracovníky sami podílet na zlepšování pracovních procesů vaší firmy. Veškerá opatření, která Visap navrhuje a ve spolupráci s objednavatelem realizuje, jsou realizována s maximální přesností a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi.

Co Visap nabízí?

Zlepšení pracovního prostředí, zefektivnění pracovních procesů a zvýšení bezpečnosti práce začíná pracovním schůzkou, analýzou a vypracováním projektu. Následuje jeho prezentace a po schválení zákazníkem jeho realizace. Konkrétními opatřeními, která pomáhají odstraňovat rizika „provozní slepoty“ a pracovních úrazů je například světelné značení, světelná signalizace či optická signalizace. Tato technologie spočívá v promítání bezpečnostních značek na podlahu, na manipulační vozíky či jeřáby.

 

Pokud se například ve výrobní hale pohybuje vysokozdvižný vozík, je každý, kdo by mu mohl vstoupit do jízdní dráhy, upozorněn značkou „Stop“ promítnutou před něj na podlahu. Vedle těchto bezpečnostních prvků je v nabídce také projekce loga firmy. Tato efektní technologie se uplatňuje také při promítání reklam, upoutávek a dalších motivů v klubech, divadlech, kinech, ve sportovních halách a při jiných příležitostech.