Strategie financování z pohledu Rusňákovy DRFG: Diverzifikace a inovace

„Zdroje u každého developerského projektu diverzifikujeme. Dluhopisy využíváme na samém počátku realizace našeho investičního záměru,“ říká Hana Cajthamlová, Head of Treasury investiční skupiny DRFG, která se dlouhodobě věnuje nejen dluhopisům, ale také investičním fondům. 

Vztahy s bankami i řízení cash flow investiční skupiny DRFG Davida Rusňáka. To vše má Hana Cajthamlová na starosti. Rozhovor s ní si můžete přečíst v následujícím článku. 

Jaký je způsob financování projektů DRFG? 

Zdroje u každého developerského projektu diverzifikujeme. Dluhopisy nejčastěji využíváme již na úplném počátku, konkrétně tedy na počátku realizace našeho investičního záměru.

Abych dala jasný příklad, dluhopisy přichází na řadu v momentě nákupu pozemku nebo do doby získání stavebního povolení a vzniku projektové dokumentace. Následně do projektu vždy vstoupí banka, která s námi projekt jako takový dotváří. A v každém jednom projektu máme vloženy i naše vlastní prostředky.

Dluhopisy emituje Rusňákova DRFG v od samého začátku: Proč?

Stojím si za tím, že hlavní důvod plyne z flexibility. Tu nejen já osobně vnímám jako jejich vůbec největší výhodu. Samozřejmě vše má své hranice dané Českou národní bankou. 

Vždy přesně definujeme, na co konkrétně prostředky z daných dluhopisů jsou. Tím deklarujeme naše investiční záměry. Ty vždy stoprocentně dodržujeme a naplňujeme. 

Výhodou je samozřejmě i to, že nepotřebujeme souhlas, zda projekt odpovídá, nebo neodpovídá parametrům konkrétního emitenta. Tak je to v případě bankovního úvěru. Banka totiž nejprve musí posoudit, zda je záměr v souladu s její credit policy a investiční strategií. 

Jednoduše řečeno, držitel dluhopisu nám dává souhlas s naší investiční strategií, ale následně záleží jen na nás, do jakého projektu ty prostředky vložíme. 

Důležité je ale zmínit, že žádný z našich projektů není zcela financován jen z dluhopisů.  Autor: Michal Pecka