Proč je cloud bezpečnější než papír?

V každodenním zápase o bezpečnost a integritu firemních dat se objevuje otázka: Jak uchovávat důležité informace? Tradice nás může vést k papírovým dokumentům, avšak rychlý posun směrem k digitalizaci nám přináší cloudová řešení.

U papírových dokumentů hrozí riziko ztráty nebo poškození v důsledku vody, ohně či jiných vlivů, ale také riziko, že se dostanou do nesprávných rukou. Na druhé straně, cloudová řešení poskytují víceúrovňové zabezpečení, včetně šifrování dat, které chrání informace před neoprávněným přístupem. Kromě toho umožňují snadné zálohování a správu přístupových práv, což znamená, že můžete přesně kontrolovat, kdo má přístup k jakým informacím a sledovat, kdo a kdy s daty pracoval, což je s papírovými dokumenty prakticky nemožné.

Porovnání papíru a cloudu:

Papírová dokumentace je náchylná k poškození, vyžaduje prostor a způsobuje vyšší náklady na tisk a skladování, s časově náročnou správou a distribucí.

Naproti tomu, cloudové řešení nabízí šifrování dat, flexibilní úložiště, úspory nákladů, snadnou vyhledatelnost a možnost okamžité spolupráce na dálku.

Výhody cloudového řešení:

Zabezpečení dat

Jedním z klíčových aspektů, který cloudové služby odlišuje, je jejich schopnost chránit data pomocí šifrování. Kromě toho mechanismy ověřování a autorizace zajišťují, že k citlivým informacím mají přístup pouze oprávnění uživatelé. Pravidelné bezpečnostní audity a soulad s certifikacemi, jako je ISO/IEC 27001, zdůrazňují závazek poskytovatele cloudu udržovat nejvyšší bezpečnostní standardy.

Prevence ztráty dat

Zálohování v cloudu a redundance dat jsou dnes již standardem, snižujícím riziko ztráty informací na minimum. Oproti papíru, který může být odcizen nebo zničen, jsou cloudová data uložena
v bezpečí datových center.

Flexibilita a přístupnost cloudu

V dnešní době, kdy je práce na dálku stále běžnější, nabízí cloudová řešení možnost přístupu
k datům z libovolného místa a zařízení. Tými mohou spolupracovat po celém světě v reálném čase.

Regulace a dodržování předpisů

Pomáhají organizacím dodržovat právní předpisy týkající se ochrany dat, jako je GDPR. Díky svým bezpečnostním opatřením a politikám ochrany soukromí mohou firmy snadněji splňovat regulatorní požadavky a chránit soukromí svých klientů.

Ekologický Přínos

Přechod na online prostředí má významný pozitivní dopad na životní prostředí. Snížená spotřeba papíru představuje šetrnější volbu pro planetu.

INSIO: Váš partner v cloudové bezpečnosti

Je čas přemýšlet o přechodu na cloud? INSIO poskytuje bezpečné, efektivní a regulací ověřené cloudové služby pro firmy všech velikostí. Je čas rozšířit vaše obzory a využít výhod, které cloud nabízí. Navštivte www.insio.cz

Časté Otázky

Jak je možné, že je cloud bezpečnější, když jsou data online?

Díky pokročilým šifrovacím protokolům a neustálému monitorování bezpečnosti jsou cloudová data chráněna před neoprávněným přístupem.

Co když přijdu o přístup k internetu?

Většina cloudových služeb umožňuje ukládat dokumenty lokálně, což znamená, že k nim můžete přistupovat i offline. Jakmile se připojení obnoví, veškeré změny se synchronizují zpět do cloudu.

Je možné přenést všechny stávající papírové dokumenty do cloudu?

Ano, digitalizace papírových dokumentů je běžnou praxí, která zahrnuje skenování a převod do digitálního formátu pro snazší vyhledávání a archivaci.

Jak cloud pomáhá splňovat regulatorní požadavky?

Cloudové služby jsou navrženy s ohledem na dodržování předpisů, jako jsou standardy ochrany dat GDPR. Poskytovatelé cloudu často nabízejí různé nástroje a protokoly, které pomáhají uživatelům zajistit soulad s platnými zákony a nařízeními.

Nejčastější chyby při investování

Pokud je člověk schopen dávat si každý měsíc určitý obnos peněz stranou, může uvažovat o jejich investování a případném rozmnožení. Investovat je ovšem třeba s rozmyslem, ale ne zas příliš dlouho, jelikož tím se dopouštíte první základní chyby – do investování se vůbec nepustíte.

Pokračovat ve čtení „Nejčastější chyby při investování“