Změna společenské smlouvy

Společnost s ručením omezeným se zakládá společenskou smlouvou. Společníky mohou být fyzické i právnické osoby, které chtějí podnikat společně a dosáhnout tak efektivnějšího využití svého kapitálu. Společnost s r.o. je kapitálovou společností, jejíž základní kapitál je tvořen vklady společníků. Smlouva musí být uzavřena formou notářského zápisu, který je nutný i v případě změny společenské smlouvy.V případě jediného společníka se nejedná o společenskou smlouvu, ale o zakladatelskou listinu.

Změny ve společnosti

Změny společenské smlouvy se mohou týkat nejrůznějších oblastí, od změny společníka, názvu firmy, změny předmětu podnikání až třeba po převod obchodního podílu. Provedení změn musí být provedeno samozřejmě písemnou formou, kterou musí potvrdit notář. Stejně jako veškeré úkony spojené se založením společnosti, tak i změna společenské smlouvy je náročný úkon vyžadující odborné znalosti. Proto se vyplatí svěřit tento proces specializované firmě, která vypracuje písemnou podobu příslušných změn a změnu projedná s notářem.

Co je pro jednotlivé změny nutné učinit

  • Změna sídla společnosti – zajištění zápisu změn do obchodního rejstříku a v případě nutnosti zajištění sepsání notářského zápisu
  • Změna společníka – s touto změnou souvisí dělení a převod podílu, což stvrzuje smlouva o převodu obchodního podílu
  • Změna způsobu jednání – týká se způsobu jednání statutárních orgánů a prokuristů
  • Změna předmětů podnikání – jde o rozšíření nebo zrušení předmětů podnikání nebo činnosti
  • Změna jednatelů – služba spočívá v zajištění notářského zápisu
  • Změna názvu společnosti – firma zajistí tuto změnu formou notářského zápisu a podáním návrhu na provedení změny v obchodním rejstříku
  • Změna kapitálu – služba zahrnuje zajištění notářského zápisu o zvýšení či snížení základního kapitálu a zajištění změny v obchodním rejstříku
  • Převod obchodního podílu znamená zajištění přípravy dokumentů pro tento převod včetně notářského zápisu a zápisu do obchodního rejstříku.