Ne nadarmo se říká, že člověk má zdraví pouze jedno, a proto by si ho měl co nejvíce chránit. K drtivé většině vážných úrazů však dochází v povolání, neboť některá zaměstnání jsou extrémně nebezpečná. Právě v těchto profesích by měli pracovat pouze vyškolení pracovníci, kterým by jejich zaměstnavatel měl zajistit dostatečné kurzy první pomoci a pravidelná školení o bezpečnosti práce.

Co je pracovní zdravotnická služba?

Pracovní zdravotnická služba je forma poradenství zejména pro zaměstnavatele v oblasti ochrany zdraví a podpory zdraví při práci. Jinak řečeno, tato společnost vykonává určitou formu dohledu nad dodržováním bezpečnosti zaměstnanců v jakémkoliv povolání. Může také provádět i zdravotnická školení a posuzovat, zda je daný jedinec vhodný pro práci v daném prostředí či nikoliv. Tímto způsobem dokáže předejít velkému množství potencionálních zranění.

Proč těchto služeb využívat?

Ať už stojíte na pozici zaměstnavatele nebo zaměstnance, měli byste se o ochranu zdraví zajímat co nejvíce. V minulosti se několikrát potvrdilo, že kdo odsune zdraví za množství odvedené práce, dříve či později bude čelit zdrcujícím následkům. PZS pro zaměstnavatele je navíc povinná, neboť on je povinen zajistit svému zaměstnanci bezpečné pracovní prostřední, případně mu dodat odpovídající pomůcky, které ho budou chránit v okamžicích nouze.

Nezapomeňte na absolvování pravidelných školení

V každém zaměstnání byste pochopitelně měli absolvovat i potřebné školení BOZP, které je po vaše další setrvání v práci velice důležité. V kritických okamžicích totiž rozhodují doslova vteřiny, a vy se tak musíte být schopni bleskurychle rozhodnout, jak se zachováte. Od toho jsou i kurzy první pomoci, které PZS také pořádá. Měli by jej absolvovat hlavně ti, u kterých je zvýšená pravděpodobnost, že se v práci ocitnou v boji s životem. Typicky se jedná o profesionální řidiče nebo řidiče rychlé záchranné služby.

Bezpečnost na pracovišti by měla být absolutní prioritou v jakémkoliv povolání. Zdraví máme všichni jenom jedno a nemá cenu ho riskovat kvůli plnění výrobních plánů.