Dbáte jako firma na náhradní plnění?

Náhradní plnění mnoho firem zná, ale pro někoho je to cizí pojem. Zajisté víte, že je ve společnosti mnoho lidí se zdravotním postižením, kteří i přes svůj handicap vyvíjejí úsilí a aktivně pracují nebo chtějí pracovat. Náhradní plnění je povinný podíl v zaměstnávání OZP a vztahuje se na všechny zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci.

Jak se na náhradním plnění podílet?

Jako zaměstnavatelé máte 3 možnosti, jakými můžete náhradní plnění plnit. První možností je OZP zaměstnávat. Minimální podíl je 4% povinného podílu na zaměstnancích. Druhou možností je odvedení finančního plnění této povinnosti formou odvodu do státního rozpočtu. Třetí možností je odebírat služby nebo výrobky od zaměstnavatelů, kteří mají více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením nebo od OSVČ se zdravotním postižením. Prostřednictvím náhradního plnění se zprostředkovaně podílíte na zaměstnávání OZP. Zde najdete informace pro náhradní plnění Praha.

Pokud chcete zaměstnávat zdravotně postižené osoby, je pro vás jako stvořený portál SZZP.cz, který provozuje Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených, z.s. Tento svaz sdružuje všechny subjekty, které vytváří chráněná pracovní místa pro znevýhodněné osoby. Díky portálu můžete snadno získat zaměstnance a pokud jste vy sami OZP, můžete zde najít vhodné pracovní uplatnění. Na webu se nachází také kalkulačka, se kterou si můžete snadno spočítat povinný podíl OZP a částku, za kterou nakoupíte služby či výrobky v režimu náhradního plnění. Snadno zde najdete službu, o kterou máte zájem. Pokud o náhradním plnění příliš informací nevíte a potřebujete poradit, na webu najdete telefonický kontakt, kde vám poradí a pomohou vám zde také s vytvořením nabídky přímo na míru.