O firmě MSC MetPRo, a. s., která dodává hutní materiály

Pokud se rozhodnete pracovat ve strojírenství, měli byste o tomto oboru něco vědět. Například musíte vědět, co se řadí do skupiny hutních materiálů. Právě s těmito materiály totiž budete pracovat.

Abychom vám oživili paměť, jedná se například o betonářskou či jinou ocel, nerez, hliník, plechy či o takzvané vysokopevostní plechy, s nimiž se ve strojírenství pracuje. S těmito druhy materiálů pracuje například společnost MSC MetPro, a. s., což je společnost řadící se k jedničkám svého oboru. Že jste doposud o společnosti neslyšeli? Ihned vám o ní povíme vše potřebné.

Společnost MSC MetPro, a. s. přispívá ke skvělé úrovni strojírenství v Moravskoslezském kraji. Právě tato firma se o označuje za prestižního dodavatele hutního materiálu a tvarových výpalků. Nabízí širokou škálu služeb, na které si zakládá. K službám patří například rovnání materiálu, pálení materiálu či ohraňování a tryskání materiálu.

Otázkou je, co se v jednotlivých procesech výroby s materiálem děje.

Rovnání materiálu

K službám společnosti se řadí i rovnání materiálu, během které dochází k odstranění deformací na hutním materiálu. Pomocí rovnačky plechů dojde k bezchybnému narovnání. Mnohé plechy jsou vlivem vnitřního pnutí nebo při pálení zkřiveny, proto je třeba podstoupit rovnání materiálu.

Pálení

K pálení se využívá těch nejmodernějších technologií, aby došlo k bezchybné a kvalitní výrobě, která bude maximálně přesná. Pálí se zde laserem, plasmou či kyslíkem.

Tryskání

Díky tryskání dojde k odstranění všech nečistot a korozí, které se na hutním materiálu nachází. Tryská se veškerý hutní materiál a používá se k tomu ocelový granulát, díky kterému je materiál připraven na další nátěr a může putovat k další povrchové úpravě.

Ohraňování materiálu

K ohraňování hutního materiálu se využívá takzvaných ohraňovacích lisů.