Systémoví administrátoři mají tvrdý chléb. Dohlíží na počítačové servery, zálohují data, udržují hardware, instalují software a mimo jiné průběžně řeší nečekané technické problémy. Vzhledem k časovému presu proto s otevřenou náručí vítají každou příležitost pro zjednodušení práce. Pro firmu, která využívá větší množství informačních systémů, je správným krokem identity manager – aplikace pro centrální správu identity uživatelů. V čem tkví její největší výhody?

Automatizací rutinních procesů k výrazné časové úspoře

Správa identity prostřednictvím identity managera je do značné míry automatizovaná. Většinu úkonů, které by za normálních okolností IT administrátor prováděl ručně, za něj udělá systém. Díky tomu neztrácí čas operativou a může se věnovat důležitějším věcem – třeba údržbě a rozvoji prostředí. Hodí se například vždy, když do organizace nastoupí nový zaměstnanec – automaticky obdrží potřebné přístupy.

Identity a access management má přínos pro všechny skupiny uživatelů. Běžní uživatelé (řadoví zaměstnanci) mohou resetovat heslo z jednoho místa a kdykoliv požádat o přístupy, aniž by museli kontaktovat helpdesk. V přehledném rozhraní aplikace najdou přehled pracovních úvazků a navázaných práv.

Efektivní správu identity ocení i vedení

Vedoucí pracovníci jsou za normálních okolností odkázání na IT pracovníky – po implementaci identity managera mohou např. resetovat hesla svých podřízených, nastavovat časově omezená práva externistům apod. sami, aniž by byli nuceni kontaktovat IT oddělení.

Centralizaci a automatizaci identit primárně řeší větší firmy a organizace, v praxi však mohou mít smysl také pro střední společnosti, které se potýkají s problémy souvisejícími s náročnou správou identit v rámci několika informačních systémů.

Dobrou volbou je český nástroj CzechIdM od BCV solutions – umožňuje rychlé a naprosto bezproblémové nasazení do provozu a má významný přínos pro celkovou bezpečnost. Více se o něm dozvíte na bcvsolutions.eu.