Ať už se budete nacházet v obchodním centru nebo u lékaře či ve škole, všude se setkáte s únikovým značením čili s označením únikového východu. Je to z toho důvodu, že v každé budově může z ničeho nic vypuknout požár či může dojít k jiné podobné nehodě a neštěstí. V takovém případě dojde k urychlené evakuaci osob. Evakuace bude probíhat právě označenými únikovými východy, které osoby zavedou na místo, kde je bezpečno a kde už nejsou požárem či jiným neštěstím ohroženi.

Únikové cesty musí být značeny, tak to stanovuje zákon. Kromě únikových cest musí být také značeny i evakuační výtahy, případně i směry úniku osob. Vždy, kdy dochází ke změně směru úniku, výstražné značky nesmí v daném místě chybět.

Nabízí se však otázka, jak konkrétně má vypadat únikový východ v budově. Víme, že musí být označen výstražnou značkou. Co ale musí obsahovat dál, jak má vypadat?

Jak má vypadat únikový východ

  • Dveře každého únikového východu musí být opatřeny speciálním odblokovacím zámkem.

  • Všechny únikové cesty v budově musí být řádně a dostatečně osvětleny. Případně cesty, které slouží k evakuaci osob, musí být vybavení navíc i nouzovým osvětlením.

  • Pokud jsou součástí únikových cest schodiště, musí být tyto prostory vždy volně průchodné.

  • Únikové východy nesmí nijak zvyšovat požární riziko, nesmí zvyšovat ani jiné riziko související s bezpečností evakuovaných osob.

  • Pokud se v budově pohybuje více než deset osob s omezenou schopností pohybu, musí být v budově zřízen únikový čili evakuační výtah.

  • Pokud je součástí únikového východu výtah určený hlavně lidem s omezenou schopností pohybu, musí být v budově také zajištěna elektrická energie putující minimálně ze dvou či více na sobě nezávislých zdrojů.

  • Únikové východy musí splňovat a také odpovídat normovým hodnotám, jež jsou stanoveny.