Při uzavírání smlouvy s cestovní kanceláří každý očekává, že mu cestovka poskytne všechny služby slíbené ve smlouvě nebo v potvrzení o zájezdu. Jeden z těchto dokumentů musí být písemný.

Pokud zájezd nebude odpovídat smluveným podmínkám, může jeho účastník požadovat peníze zpátky, nebo aspoň jejich přiměřenou část.

Co lze reklamovat

Ubytování, služby i stravu. Typickým příkladem špatného ubytování je hotel nižší kategorie nebo horší pokoj, než jste si objednali. Například může být malý, nefunguje klimatizace, v koupelně je plíseň, nesplachuje záchod, chybí slíbený balkón nebo je špinavý bazén.

Mezi vadné služby patří například nedostatečná péče ze strany delegáta, chybějící animační program, pokud byl v nabídce, nedostatečný úklid atd. Reklamovat lze i hluk či zápach z popelnic.

Stravu lze reklamovat, je-li zdravotně závadná, nebo i pokud je například příliš jednotvárná.

Problémy řešte ihned na místě

Zásadou je, stěžovat si bez odkladu u delegáta, případně jiné odpovědné osoby z cestovky. Když se v přiměřené lhůtě nedočkáte napravení vady, můžete se sám s manažerem hotelu dohodnout na výměně za příplatek a ten pak po cestovce požadovat. Pokud by vady znemožnily pokračování v dovolené, musí vás pořadatel dopravit na vlastní náklady domů. Příkladem je potřeba určitého typu stravy s ohledem na zdravotní stav. Je-li v smlouvě a poskytnuta pak není, a to ani v sousedním hotelu, máte právo požadovat od cestovky, aby vám zařídila a zaplatila zpáteční cestu. Podobné je to například s bezbariérovým pokojem, který nedostanete ani po urgencích.

Pořizujte si důkazy

Vhodné je sepsat s delegátem protokol o závadách a nechat si jej od něj podepsat. Pořizujte fotky nebo videa, které ovšem musí být průkazné. Například ze snímku brouka musí být zřejmé, že byl vyfocen v hotelovém pokoji a ne někde doma na chalupě. Jídlo foťte v jídelně před servírováním a ne až na talíři. Velkou váhu mají také výpovědi svědků, hlavně v případě hluku, nedostatečného úklidu apd., zejména když při reklamaci nespolupracuje delegát cestovky.

Po návratu reklamujte do 30 dnů

Reklamovat musíte do jednoho měsíce po návratu u cestovky, kde jste zájezd koupili. Nejlépe osobně a předat stížnost v písemné formě. Trvejte na sepsání reklamačního protokolu. Cestovka má na vyřešení 30 dnů a pokud vám nevyhoví, můžete si stěžovat u České obchodní inspekce, která pomůže i s mimosoudním řešením sporu. Pokud nic nepomůže, zbývá už jen soudní cesta.