Hospodářská krize, která se odehrála v roce 2008, dle ekonomických dat nijak významně nezasáhla maloobchodní řetězce. V několika případech to bylo spíše naopak. Hlavní ekonom značky podílových fondů CZECH FUND Lukáš Kovanda to vysvětluje tak, že maloobchodní řetězce nenabízejí většinou luxusní artikl, jako spíše zboží, které každodenně konzumujeme. Proto se jich ekonomicky nepříznivé období obecně tolik nedotýká.

Dobrá zpráva pro CZECH FUND ze skupiny DRFG Davida Rusňáka

Fakt, že se maloobchodních řetězců i ekonomicky ohroženější období nijak zvlášť nedotýká, je dobrou zprávou pro nemovitostní fond zaměřený právě na maloobchod. Jedním z nich je CZECH FUND, jenž patří do investiční skupiny DRFG Davida Rusňáka, a který se zaobírá obchodními zónami orientovanými na střední vrstvy.

Z toho důvodů mohou generovat investorům stabilní zisky, a to i dlouhodobě. Výkyvy v ekonomice, zvlášť ty negativní, totiž tyto zisky příliš neohrožují a jak vysvětluje Lukáš Kovanda – jsou vůči nim odolné.

Dlouhodobé zhodnocování fondu

Fond CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND se od počátku orientuje právě hlavně na investice do retail parků, napříč celou naší zemí. Volí především středně velká města, kde tyto zóny nemívají obdobnou konkurenci. Jejich obsazenost je v tuto chvíli 96 %, a je nutno zároveň říci, že neklesala ani v čase ekonomické krize.

Dlouhodobé nájemní smlouvy jsou dalším důvodem, proč věřit ve stabilní zisky v tomto odvětví. Co se týče potravinářských řetězců, tak se smlouvy uzavírají i na deset let a více. Právě to je pro dlouhodobé a ustálené zhodnocování fondu zásadní. Proto fond od svého založení přinesl investorům zhodnocení +18,48 % (23.02.2016 – 31.08.2019). Investovat do něj mohou lidé už od pěti set korun měsíčně.