Podnikatelé, respektive zaměstnavatelé si musí uvědomit, že bez vyřešeného BOZP nemohou fungovat. Kdyby k nim do podniku přišla neohlášená kontrola ze státní správy, která by zjistila, že BOZP není vyřešené, automaticky by se stanovila pokuta sahající ne do stovek tisíc korun, ale rovnou do milionů korun. Je proto třeba vše, co s BOZP souvisí, vyřešit co nejdříve. Je nutné postarat se zejména o pravidelné školení, které s BOZP souvisí.

Školení je samozřejmě třeba dokumentovat. To je zkrátka povinnost každého zaměstnavatele vést dokumentaci o školení zaměstnanců v oblasti BOZP. Nabízí se však otázka, kdy je třeba školení provádět?

Školení vstupní

Zaměstnavateli je zákonem uložena povinnost provést školení BOZP hned na začátku, tedy hned ve chvíli, kdy zaměstnanec nastoupí do pracovního poměru. V rámci vstupního školení se zaměstnanec seznámí s pracovním řádem, s kolektivní smlouvou, s vnitřními předpisy. Musí se seznámit se vším, co zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dané předpisy je pak povinen zaměstnanec dodržovat.

V rámci vstupního školení se provádí i školení na pracovišti.

Školení periodická

Během pracovního poměru se provádí i školení periodická. Důvodem periodických školení BOZP je hlavně to, že může docházet během let ke změně rizik na pracovišti, může také docházet ke změnám v legislativě v BOZP, také musí být prováděna aktualizace dokumentace BOZP. Stejně, jako je zaměstnavatel povinen poskytovat školení, zaměstnanec je povinen se školení účastnit. Je také v jeho zájmu zvýšit bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Nejste na to sami

Pokud nemáte čas na provádění povinných školení, pokud BOZP nerozumíte nebo pokud je toho na vás zrovna moc, obraťte se na firmu PEGASUS Service, která školení provede místo vás. Kromě toho se postará o vše, co souvisí s BOZP, PO, také s pracovnělékařskými službami či s požární bezpečností staveb.