Může nám banka zrušit účet?

Banka vám může účet vypovědět i bez vašeho svolení, a dokonce i pro vaší vůli. Většina lidí nečte obchodní podmínky, takže ani nevědí, že něco porušili.

Někdy postačí jako důvod pouze „ztráta důvěry“.

Banka může použít dvě varianty

První je zrušení rámcové smlouvy, což banka většinou oznámí s několikaměsíčním předstihem. Délka výpovědní lhůty se u jednotlivých bank liší. Druhou variantou je odstoupení od smlouvy, kdy smlouva zaniká okamžikem doručení písemnosti.

Důvodem zrušení účtu může být porušení rámcové smlouvy a uvedení například nepravdivého údaje. Nebo se po delší dobu nevyrovnáte nepovolený debet. Někdy ale banky ruší účty i z jiných důvodů, které jsou většinou uvedeny v obchodních podmínkách:

  • nepoužívání účtu – banka vám může účet okamžitě zrušit, pokud jste na něm za určité období (jednotlivé banky mají různé lhůty) neprovedli žádnou transakci a aktuálně na něm máte nulový zůstatek
  • někdy bývá v obchodních podmínkách, že banka může účet zrušit bez uvedení důvodů
  • dále může být uvedena věta, že banka má právo se vás ptát na původ peněz, účel platby či další informace. Nemusíte odpovědět, ale banka může tohoto ustanovení využít a účet vám zrušit. Také můžete předložit důkazy, které banka shledá nedostačujícími či neuspokojivými
  • banka zaznamená podezřelé jednání z vaší strany, které je v rozporu s právními předpisy ČR. Ty však nejsou specifikovány, takže můžete „jen“ porušit dopravní předpisy, přijít o řidičský průkaz a banka tento argument použije k odstoupení od smlouvy
  • ztráta důvěry – některé banky mají v podmínkách uvedeno, že mohou odstoupit od smlouvy, když byla vlivem vašeho jednání závažným způsobem narušena vzájemná důvěra

Pozor na absurdity

Některé banky požadují, abyste nahlásili ještě před uzavřením rámcové smlouvy skutečnost, že jste politicky exponovanou osobou. Musíte tak učinit ještě před podpisem nebo ihned po zvolení či jmenování do takové funkce. Někdy se to může týkat i blízkých příbuzných.