Nabídka ready made společnosti

Postavit se na vlastní nohy a začít s podnikáním, nemusí být tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Někoho může odrazovat složitá administrativa spojená se založením nové společnosti. Pokud však využijete jedinečné nabídky a koupíte ready made společnost, vyhnete se všem úskalím a můžete začít podnikat prakticky ihned. Doporučujeme ready made společnost z mnoha důvodů, zvláště vzhledem k její výhodnosti.

Co je ready made společnost?

Jedná se o společnosti, které byly založeny výlučně za účelem jejich následného prodeje zájemcům o podnikání, nebo i podnikatelům, kteří chtějí rozšířit své imperium a přitom nepodstupovat složitou administraci a jednání s úřady. Ready made společnost je tedy již založenou společností, která má přiděleno IČO a je zapsána v obchodním rejstříku. Nemá žádnou obchodní historii ani žádné závazky, dluhy či pohledávky. Má zaplacené základní jmění a splněné veškeré daňové povinnosti.

Na kupujícím je, aby si jen vymyslel název své nové firmy a rozhodl se o formě a předmětu podnikání. Podpisem kupní smlouvy může začít podnikat v průběhu několika hodin, jelikož okamžikem podpisu se kupující stává jednatelem, a to ještě před provedením změny v obchodním rejstříku. Den jmenování do funkce jednatele zapíše obchodní rejstřík „zpětně“.

Ready made společnosti na Slovensku

Smyslem Ready Made s.r.o. na Slovensku je nabídnout novou společnost zájemcům, kteří chtějí začít podnikat a přitom se vyhnout všem administrativním úkonům a složitým jednáním na úřadech. Tyto již existující společnosti, které jsou založeny výhradně za účelem následného prodeje, jsou připraveny k okamžitému prodeji se všemi potřebnými dokumenty. Pro nové i stávající podnikatele je připravena nabídka virtual office v Bratislavě. Jedná se o virtuální kancelář na prestižní adrese v lukrativních částech Bratislavy.

Prodejce garantuje, že ready made společnost je bez právních vad, bez závazků a má splněny všechny daňové povinnosti. Změny údajů, konkrétně názvu, sídla a předmětu podnikání, trvají na Obchodním rejstříku cca 5 až 7 dní a ihned poté obdržíte od prodejce nový výpis z OR.