Oddlužovací agentury mají smůlu

Více než 20 tisíc Čechů řeší své dluhy osobním bankrotem. Toho využívá celá řada speciálních oddlužovacích agentur, které pod záminkou pomoci si účtují nehorázné poplatky. Výsledkem bylo, že dlužník si na poplatek (mnohdy několik desítek tisíc korun) musel vypůjčit další peníze.

Přitom kvalita návrhů z dílen nepoctivých agentur byla nízká a soudy je většinou vracely. Tato situace by měla skončit s novelou insolvenčního zákona, která jejich činností omezuje. Jaké změny přinesla novela insolvenčního zákona?

  1. Návrh na oddlužení jen od právníka nebo neziskovky

Nově budou moci návrh vypracovat a podat pouze zástupci právnických profesí, tedy advokáti, notáři, insolvenční správci, případně exekutoři. Dále také neziskové a veřejně prospěšné organizace, které získají potřebnou státní akreditaci. Pokud na trhu zůstanou některé oddlužovací agentury, budou nyní povinny spolupracovat s advokáty či jinými právními experty

  1. Za kvalitu návrhů ponesou odpovědnost zpracovatelé

Pokud soud zamítne návrh z důvodu formálního pochybení, bude zpracovatel povinen jej

bezplatně opravit

3. Zpracovatel návrhu zaplatí max. 4 tisíce Kč

Dosud závisela výše odměny na individuální dohodě mezi dlužníkem a zpracovatelem.

Nově je stanovena maximální výše odměny u jednotlivce 4 tisíce a při společném oddlužení

manželů 6 tisíc korun

4. Odměna se nebude platit předem

Zpracovat získá odměnu až po zahájení insolvenčního řízení, a to ze splátek, které bude

dlužník pravidelně měsíčně hradit

5. Dlužník nemusí k soudu, ale k insolvenčnímu správci

Proces oddlužení pro dlužníka dosud začínal úvodním jednáním u krajského soudu, na které

se musel osobně dostavit. Od 1.7.2017 už nemusí a většina formalit proběhne v sídle

insolvenčního správce.