Pojištění proti povodni nemusí získat kdokoliv

S následky povodní se v posledních letech potýká mnoho českých domácností. Škody se dají výrazně zmírnit pojištěním domácnosti nebo proti povodni. Možnost pojištění ovšem nejvíce záleží na tom, kde se konkrétní nemovitost nachází a jak velké riziko povodní hrozí.

Toto riziko lze jednoduše zjistit z aplikace České asociace pojišťoven (ČAP). Mapa povodňových zón je veřejně přístupné na webových stránkách asociace. Informace jsou určeny výhradně pro soukromou potřebu veřejnosti a nejsou zpoplatněny.

Povodňová mapa

Je zpracována pro celé území ČR a podrobně projektuje rozliv velké vody. Podstatou mapy je zařazení každého objektu do některé zóny. Do zcela nepojistitelné zóny se dostanou cca 3-4 procenta všech nemovitostí. Mapa je pravidelně aktualizována a zahrnuje i vliv nadměrných srážek, které mohou způsobit lokální záplavy.

Čtyři rizikové zóny 

Z povodňových map vycházejí i pojišťovny při rozhodování, jak velké riziko povodně v dané lokalitě hrozí. K tomu ještě berou v úvahu vlastní historické zkušenosti s danou lokalitou. ČR je rozdělena do 4 rizikových povodňových zón na základě stupně reálného rizika vzniku záplav a povodní:

  • I. – riziko povodní je zanedbatelné a zahrnuje cca 70% nemovitostí
  • II. – oblasti již někdy vodou zasažené
  • III. – zóna se středním nebezpečím výskytu povodní
  • IV. – vysoké riziko ohrožení povodní. Je v ní zařazeno 3-4% všech nemovitostí v ČR

Výše pojistného

Čím vyšší riziko povodní, tím vyšší je pojistné. Navýšení je zhruba 30-35 % u každé rizikové zóny.

Nemovitosti spadající do I. a II. zóny jsou z pohledu pojištění bezproblémové. Ovšem ve II. a hlavně ve třetí zóně už pojišťovny k riziku povodně přistupují obezřetněji. Nemovitosti ve IV. zóně jsou nepojistitelné, i když určitá šance existuje, jelikož pojišťovny přistupují ke každému případu individuálně.