Průmyslový vzor se postará o ochranu designu vašeho výrobku

Potřebujete ochránit design svého výrobku před odcizením či nekalými praktikami své konkurence? Pomocníkem v tomto ohledu vám bude ochrana pomocí průmyslového vzoru.

Co je průmyslový vzor?

Za průmyslový vzor se považuje vzhled výrobku, jenž je zjistitelný pomocí zraku či hmatu. Může jít o barvy, tvar, obrysy, strukturu či materiál výrobku, či jeho zdobení. Nelze tedy chránit design výrobku, který nelze rozpoznat zrakem či hmatem. Je třeba také dodat, že průmyslový vzor nemusí mít žádnou estetickou či ekonomickou hodnotu. Za důležité se nepovažuje ani postup či způsob výroby.

Za průmyslové vzory lze například považovat vzhled výrobku jako celku či jeho části, vzhled loga, design výrobku apod. Průmyslové vzory slouží pro ochranu designu v mnoha oborech, ať jde o módní průmysl či technické obory. Průmyslový vzor zajišťuje jeho majiteli výlučné právo k jeho užívání a zabraňuje konkurenci, aby průmyslový vzor užívala bez souhlasu majitele.

Zákonné podmínky pro průmyslový vzor

Průmyslové vzory lze zapsat do rejstříku jen v případě splnění dvou základních podmínek, jež stanovuje zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů. Mezi tyto podmínky patří novost a individuální povaha. Pokud tedy vámi vytvořený design výrobku neboli průmyslový design nesplňuje tyto dvě podmínky, pak nelze zaregistrovat. Zaregistrovat nelze ani průmyslový design výrobku, který vykazuje podobnost s již registrovaným průmyslovým vzorem.

Využijte služeb patentové kanceláře

Ochranu průmyslového vzoru lze zajistit u národního Úřadu průmyslového vlastnictví v rámci ochrany u nás či evropského EUIPO, čímž bude chráněn v rámci Evropské Unie. Doba trvání ochrany činí 5 let a lze si ji opakovaně prodloužit. Potřebujete-li radu a zároveň si usnadnit práci s přihlašováním průmyslového vzoru, pak se obraťte na odborníky, kteří vás zastoupí. Obrátit se můžete například na společnost Macek and Partners. Tato patentová kancelář Praha má bohaté zkušenosti v oblasti duševního vlastnictví a autorských práv, takže vám se vším poradí.