Služby advokátní kanceláře

Právní služby jsou dnes potřeba ve všech oblastech lidského života. Potřebujete-li poradit nebo se nechat zastoupit při právním sporu, můžete využít služby advokátní kanceláře JUDr. Jaroslava Čibenky. Cílem této advokátní kanceláře je poskytovat klientům rychlé a spolehlivé služby. Díky spolupráci s notáři a exekutory, ale také s jinými advokátními kancelářemi a daňovými poradci, vám v porovnání s konkurencí zajistí flexibilnější a rychlejší služby v oblasti slovenského a českého práva.

Předmětem činnosti advokátní kanceláře je právní poradenství v těchto oblastech:

občanské právo, obchodní právo a právo obchodních společností, živnostenské právo, pracovní právo, právo nemovitostí a správní právo, rodinné právo, podnikání zahraničních osob a exekuční právo.

Přednosti advokátní kanceláře

Kancelář tvoří tým mladých a flexibilních právníků, jejichž snahou je být v co nejbližším kontaktu s klienty. Jejich předností je mobilita a diskrétnost. Nabízejí zprostředkování právních služeb od jednoduchých úkonů jako jsou kupní či darovací smlouvy, až po zastupování klientů při soudních jednáních před slovenskými i českými soudy.

Díky elektronické komunikaci s úřady a orgány veřejné správy je zabezpečení právních služeb pro klienta rychlejší a také finančně výhodnější. Příkladem je katastr nemovitostí, kde se při elektronickém podání automaticky snižuje soudní poplatek na polovinu.

Vymáhání pohledávek

Platební morálka na Slovensku i v Česku není stále na potřebné úrovni. Celá řada fyzických i právnických osob má potíže se svými odběrateli, kteří jim neplatí řádně a včas. Advokátní kancelář Cibenka.sk kromě jiných služeb se zabývá vymáháním pohledávek od dlužníků v rámci celé Slovenské i České republiky. Za tímto účelem má zpracovaný speciální systém vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou. Právníci advokátní kanceláře jsou po celou dobu vymáhání v kontaktu s klientem i dlužníkem a snaží se vyřešit dluh nejprve pokusem o smír. Pokud se nepodaří vyřešit dluh mimosoudně, je klient nejprve seznámen s celým právním procesem a upozorněn na jeho výhody i nevýhody. Teprve poté podá advokátní kancelář žalobu o zaplacení a zastupuje klienta po celou dobu soudního řízení.