Ve světě investic bodují korporátní dluhopisy

Přemýšlíte, jak nejlépe zhodnotit své peníze? Do čeho se aktuálně vyplatí investovat? Možností je celá řada, ale aktuálně bodují korporátní dluhopisy. Zkuste je i vy. Nechte své peníze vydělávat snadným způsobem a podpořte tak podnikatelské záměry vybrané české společnosti. Úroky na spořicích účtech vám většinou nepokryjí ani inflaci, obdobně jsou na tom i státní dluhopisy. Oproti akciím jsou pak korporátní dluhopisy bezpečnější formou investice. A jak s korporátními dluhopisy začít a na jakou firmu se obrátit?

Co jsou korporátní dluhopisy

Korporátní neboli firemní dluhopisy jsou obligace, které vydává soukromá firma. Díky dluhopisům se mohou tyto společnosti rychleji a efektivněji rozvíjet, získat stabilnější postavení na trhu, rozvíjet nové technologie apod. Firma může vydávat dluhopisy s prospektem ČNB, jehož získání je pro firmy samozřejmě náročnější, jelikož se k tomu váže řada zákonných podmínek, anebo bez prospektu, kdy jde tzv. o podlimitní emisi a nesmí překročit objem 1 milion EUR u veřejných emisí, u soukromých emisí pak 150 investorů.

Výhody a nevýhody korporátních dluhopisů

Hlavní předností korporátních dluhopisů je zajímavé úročení, které se pohybuje u jednotlivých společností od 5–10 %. Takové úročení vám nezaručí ani státní dluhopisy ani spořicí účty, které jsou typické velmi nízkým zhodnocením vložených investic. Mezi výhodu lze zařadit i to, že jde celkem o bezpečnou formu investování. Nevýhodou pak to, že lze narazit na podvodné společnosti, proto je třeba před samotným investováním si vybranou společnost prověřit a zhodnotit, zejména její hospodářské výsledky, podnikatelský záměr či projít reference.

Prověřená společnost

Prověřenou společností ve vydávání korporátních dluhopisů je společnost EMTC – Czech a.s. Tato společnost se řadí mezi společnosti, které získaly prospekt od České národní banky. Pod jejíma rukama vznikl například projekt Lipa Learning, což je edukativní aplikace pro děti předškolního věku. Nebo projekt Airjobs, což je projekt z oblasti personalistiky. Před investováním máte možnost projít si ekonomické výsledky této společnosti přímo na jejich webu i získaný prospekt ČNB a mnoho dalších informací.

Pořiďte si dluhopisy EMTC pro Lipa Learning a zhodnoťte tak své peníze i vy.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 5. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, ve znění jeho dodatku č. 1 schváleného Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 30. 4. 2019, č.j. 2019/047927/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00026/CNB/572, které nabylo právní moci dne 3. 5. 2019, a ve znění jeho dodatku č. 2 schváleného Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 4. 6. 2019, č.j. 2019/064535/CNB/570, ke sp. zn. S-Sp-2019/00037/CNB/572, které nabylo právní moci dne 5. 6. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.