Voda v roce 2017: Co by vám nemělo uniknout?

Nedostatek vody bývá stále akutnější. Její deficit zatím nemá vliv na cenu vodného a stočného, ovšem je dobré vědět, kolik letos za vodu platíme a jak se cena vody počítá.

Zdražení je jen mírné

V porovnání s loňským rokem platíme za vodu o pár korun víc, ale zdražení je v řádu jednotek procent. Někde je to opravdu jen zanedbatelné, jako například v Brně se platí za vodné a stočné více o osm desetin procenta. Při průměrné spotřebě 108 litrů vody na osobu a den to dělá cca dvě koruny denně navíc. V Praze je to dokonce pouze o 0,28 % a v severních Čechách o 0,31 %. O něco citelnější je zdražení vody na Ostravsku, kde lidé zaplatí navíc zhruba o jedno procento.

Mírný nárůst cen v letošním roce je díky větší spotřebě vody.

Skladba ceny

Konečná cena za kubík se skládá z takzvaného vodného a stočného. Vodné je poplatek za samotnou vodu plus náklady na její dodání. Stočené se platí za odpadní vodu, kterou vypouštíme do veřejné kanalizace a za její čištění. Ovšem účet od vodárny může být ovlivněn i způsobem výpočtu ceny. V některých městech a obcích totiž zavedli takzvanou dvousložkovou cenu vody. V praxi tak odběratelé vedle skutečné spotřeby platí také paušální částku za vodoměr, a to i když celý rok žádnou vodu nečerpají ani nevypouští. Ve většině měst a obcí vodárny stále účtují jednosložkovou cenu, tedy za vodné a stočné.

Jak šetřit

Vyšší spotřebu může způsobit kapání kohoutků a protékání záchodu. Například při slabém kapání kohoutku přijde nazmar až 24 litrů vody za den. Za rok to udělá 8,8 kubíku a ztrátu přes 700 Kč! U protékajícího záchodu to může být za den až tisíc i více litrů za den, což v přepočtu na peníze za rok činí přes 30 tisíc Kč.

Značnou úsporu může přinést pořízení myčky nádobí, která na jedno mytí spotřebuje cca 20 l vody. Při ručním mytí to může být i 35 l. Ušetříte i tím, že myčku a pračku spustíte pouze když jsou plné. V koupelně lze ušetřit sprchováním namísto napouštění vany, zvláště pořízením úsporné sprchové hlavice. Na toaletě lze ušetřit pořízením novějšího modelu, který umí tzv. malé a velké spláchnutí.

Výraznou úsporu si zajistíte využitím vládního programu Dešťovka, když budete ke splachování, praní, k úklidu a zalévání zahrady používat dešťovou vodu.