V Česku přibývá podnikatelů, kteří nepodnikají

V Česku je zhruba 2,1 milionů lidí, kteří vlastní živnostenský list pro fyzické osoby. Ovšem aktivně podniká jen necelá polovina z nich. Nejčastěji svou činnost nevykonávají nebo přerušují držitelé živnostenského oprávnění v oblasti zprostředkovatelských služeb a obchodu.

Naopak farmáři a lékaři své živnosti přerušují jen v řídkých případech. Mezi lékaři jsou to zejména zubaři. Podle posledních odhadů vyvíjí podnikatelskou činnost přibližně 956 tisíc držitelů živnostenského listu, což je pouze 45,4 % registrovaných živnostníků.

Jak je to u jednotlivých činností

Pochopitelně je to různé, ale v některých segmentech podnikání přesahuje podíl neaktivních živnostníků dokonce 80 %. Například oblast zprostředkování a obchodu je odvětvím s nízkými bariérami vstupu do podnikání a zároveň s sebou nese vyšší podnikatelská rizika. Často si lidé zakládají živnostenské listy na zkoušku nebo jako doplněk k jiným aktivitám. Naopak farmáři a lékaři své živnosti přerušují minimálně, jelikož jen k zahájení činnosti je nutné vzdělání a zkušenosti.

Muži vers. ženy

Více nečinných živnostníků je mezi ženami, ale rozdíl není výrazný. U žen je to 60 procent, u mužů 52 procent. Za první pololetí letošního roku bylo zaregistrováno téměř 35 tisíc nových živnostníků a necelých 27 tisíc jich svou činnost ukončilo. Celkový počet fyzických osob vlastnících živnostenský list tak stoupl o téměř 8 tisíc. Z toho dvě pětiny tvoří ženy.

Roste počet firem

Češi preferují podnikání ve formě společností s ručením omezeným, které přinášejí menší rizika a větší prestiž na trhu. Vyšší zájem je způsoben současným růstem tuzemské ekonomiky. Ve srovnání s růstem počtu živnostníků, přibývají nové kapitálové firmy extrémní rychlostí. Jen za 1. pololetí r. 2017 jich vzniklo 17 404, což je o 27 % více než loni, a to vzniklo v r. 2016 nejvíce firem za posledních deset let.