Sotva existuje téma, o kterém byste si dnes chtěli přečíst na internetu, aniž byste museli procházet rozsáhlou kompilaci textů. Také s ohledem na stále rušnější plány, se kterými se většina lidí musí vypořádat každý den, ne každý by byl schopen číst stránky na stránkách textu ve snaze získat informace. Lidé neustále hledají, jak mohou pohodlně zkrátit délku textů, aniž by přitom přišli o životně důležité detaily.

To nás přivádí k vysvětlení toho, co dělá automatický software pro sumarizaci textů. Bez ohledu na to, jak obtížné může být extrahování důležitých skutečností z dlouhých textů, automatický souhrnný tvůrce umožňuje tuto extrakci velmi snadnou filtrací velmi důležitých bodů v textu a následně zkrácením jeho délky.

Dvě základní metody používané automatickým zpracovatelem shrnutí zahrnují:

Extrakce

V této metodě jsou extrahovány a kompilovány důležité údaje v textu, který má být shrnut, do kratší verze hlavního textu. Souhrnný tvůrce jednoduše zdůrazňuje důležitá slova a fráze v textu a poté je spojí do stručné podoby původního textu.

Jediným problémem této metody je to, že shrnutý text obvykle není gramaticky jednoduchý a může obsahovat strukturální chyby, které nakonec způsobí, že shrnutí bude nejednoznačné a obtížně pochopitelné.

Abstrakce

Metoda abstrakce používaná souhrnnými tvůrci ke snížení textů a článků zahrnuje složitější proces umělé inteligence, protože důležitá fakta se nejen extrahují z hlavního textu, ale také se přeformulují, aby vyhovovaly novému textu.

Shrnutí získaná tímto způsobem shrnutí jsou obvykle gramaticky přesná a velmi snadno pochopitelná. Ve skutečnosti můžete mít potíže s rozlišením mezi textem shrnutým osobou a textem shrnutým touto metodou.

Jedinou nevýhodou souhrnu při abstrakci je to, že vždy nedostanete stejné shrnutí z jednoho textu dvakrát. Nicméně tato metoda zůstává účinnější než metoda extrakce.

Důležitost automatického souhrnu

• Šetří čas a energii.

• Je to pohodlnější než ruční shrnutí.

• Může být použit jako abstraktní generátor knih a akademických prací.