Nedovolte pád vaší firemní sítě v případě výpadků elektrického proudu

Výpadky elektrické proudu, ať už plánovaného či neplánovaného charakteru, většinou poskytnou více i méně kvalitní poskytovatele energií. V případě některých lidí jde zkrátka o situaci, která dokáže jednoduše jenom naštvat. V případě společností ale může jít o vážný bezpečnostní nebo provozní problém.

Zatím co v případě strojní výroby znamená výpadek proudu víceméně okamžitou stopku, tak si to například serverovny nebo informační společnosti jednoduše dovolit nemohou. Je proto potřeba být připraveni na svoje vlastní řešení, pokud takové problém doopravdy nastanou.

Zdroj elektřiny pro nejzásadnější systémy

Pochopitelně je jasné, že v případě takového výpadku musí kterákoliv společnost přejít do nouzového režimu, ve kterém nedokáže fungovat na plné obrázky. Mělo by ale být vždy zajištěno, aby fungovaly i přes jakékoliv problémy všechny systémy nejdůležitější pro provoz společnosti, poskytování služeb a pochopitelně také pro bezpečnost. Kvalitní záložní zdroj elektřiny většinou dokáže tyto funkcionality uživit po dobu několik hodin, což většinou dokonale stačí k tomu, aby se povedlo obnovit zdroj energie.

Dlouhodobé výpadky ochrání generátor

Většinou se ale jedná o zdroje elektřiny, které jsou opravdu určeny jenom na krátkodobý nouzový chod. Jde vlastně o takové velké industriální powebanky. Ty ale pochopitelně mají svoji omezeno kapacitu, a při dlouhém výpadku či kalamitě, mohou přestat fungovat podstatně dříve, než je potřeba. Pro tyto případy je vhodnou volbou motorgenerátor. Jedná se sice o hlučnější zařízení, ale díky většinou dieselovému pohonu můžete neustále obnovovat úroveň paliva. Je tak rozhodně dobrým řešením pro dlouhodobé výpadky proudu.

Rychlá odezva, která zabrání výpadkům

Důležitou vlastností, kterou mají záložní zdroje energie, je především rychlá odezva. Schválně jsou konstruovány a umístěny tak, aby dokázaly výpadek elektrické energie postřehnout mnohem dříve než koncová zařízení v elektrické síti. V ideálním případě tak mohou aktivním spuštěním eliminovat nebezpečí toho, že výpadek bude moci za pád systému. Po dobu k překlenutí krizové chvíle je pochopitelně potřeba brát energii ze zdroje, který tou dobou funguje – konkrétně je to pochopitelně nabitý energetický článek.