Nevíte si rady s překážejícím stromem? Nechte ho odborně pokácet

Nechat přerůst například smrk nebo jiný strom v blízkosti domu, není příliš prozíravé. Kořeny mohou narušit základy domu, strom se může vyvrátit nebo zlomit při silném větru a zastínění domu také není dobré.

Do stejné situace se ovšem člověk může dostat bez vlastní viny, když koupí dům, u kterého již vysoký strom roste. To vše jsou důvody ke skácení stromu, který by mohl ohrožovat životy, zdraví i majetek rodiny. Ovšem jelikož se jedná o rizikové kácení, je k tomu potřeba přizvat odborníky.

Kdy se používá rizikové kácení

Kácení stromů je v každém případě riskantní činností. Značně jednodušeji se strom kácí, pokud je kolem něho dostatek místa, zejména ve směru, kam by měl padnout. Proto se takovému kácení říká směrové. To samozřejmě nelze použít, roste-li strom v blízkosti domu nebo zahradní stavby, případně elektrického či telefonního vedení. To jsou velice ztížené podmínky, které vyžadují použít právě rizikové kácení stromů.

Jak se rizikové kácení provádí

Především je musí provádět zkušení odborníci, kteří k tomu mají potřebné vybavení. Pomocí příslušné techniky dovedou pokácet strom bezpečně a spolehlivě, i když strom roste v těsné blízkosti stavby či elektrických drátů. Tuto činnost provádí firma RD servis, která působí v severomoravském kraji, avšak je možné se dohodnout na provedení rizikového kácení i ve vzdálenějších lokalitách.

Při rizikovém kácení používají dva způsoby, které závisí především na tom, zda v blízkosti stromu je nebo není místo pro výsuvnou plošinu. Z té pak mohou pracovníci kácet strom shora, to znamená odřezávat větve a kusy kmene od koruny dolů. Pro větší bezpečnost spouštějí silné větve a špalky dolů na laně. Druhá metoda spočívá v použití lezecké techniky.

Jak se kácí pomocí lezecké techniky

Není-li místo pro umístění výsuvné plošiny, používají pracovníci lezeckou techniku, jejíž pomocí se dostanou až do koruny stromu. Poté si na laně vytáhnou nahoru motorovou řetězovou pilu a začnou postupovat, jako z výsuvné plošiny. K zajištění vlastní bezpečnosti se musí jistit popruhem upevněným kolem pasu a kolem kmenu stromu.

Součástí rizikového kácení je také odklizení dřevin a jejich odvoz. Zákazník ovšem tuto nabídku nemusí využít, pokud chce použít nařezané dřevo pro svou vlastní potřebu.