Pojistka proti blbosti v zaměstnání se vyplatí administrativním pracovníkům i těm s firemními vozy

O pojistce na blbost slyšel každý. Ale o tom, že existuje i varianta pro zaměstnance, již lidé často nevědí. Přitom funguje obdobně a vztahuje se na neúmyslně způsobené škody v zaměstnání. Jedná se o škody, které vzniknou v důsledku neopatrnosti nebo nepozornosti a zaměstnavatel může požadovat po zaměstnanci až 4,5násobek hrubého průměrného výdělku, přičemž nárok lze uplatnit i srážkou ze mzdy. Co je dobré o pojištění odpovědnosti zaměstnance vědět?

Proč uzavřít pojištění odpovědnosti zaměstnance

V pracovním prostředí může dojít k banálním i vážnějším škodám včetně úrazů. Může jít o polití pracovního notebooku kávou nebo čajem, poškození svěřeného nářadí nebo pracovního přístroje, ale také ke škodě na vozidle přiděleného ke služebním účelům. Ve všech těchto případech má zaměstnavatel podle zákoníku práce právo vymáhat po zaměstnanci vzniklou finanční újmu, což může být v součtu několik desítek tisíc korun. Pojištění odpovědnosti pro zaměstnance je pak jedinou šancí, jak nepřijít na mizinu.

Varianta i pro řidiče

Vzhledem k různé pracovní náplni zaměstnanců lze tento pojistný produkt uzavřít ve třech různých variantách. Pro referenty, administrativní, učitele nebo laboratorní zaměstnance postačuje standardní verze, u které se nezkoumá druh pracovní činnosti. Pro všechny, kdo používají referentské vozy pro výjezdy je vhodný tarif pro Řidiče a variantu Řidič PLUS pak ocení všichni, kdo mají služební vůz přidělený, a k tomu jej využívají pro pracovní i soukromé jízdy.

Vždy se spoluúčastí

Jaká je maximální pojistná částka? U pojištění proti blbosti pro zaměstnance je pojistný limit 500 000 korun, přičemž se uzavírá vždy s povinnou spoluúčastí, která se pohybuje do částky 5 000 korun, a lze si její výši nastavit podle svých potřeb. Pojistka má celosvětovou platnost, což ocení všichni zaměstnanci vyjíždějící na zahraniční služební cesty.