Profesionální právní služby pro podnikatele

Každý podnikatel potřebuje čas o času nějakou právní poradu či pomoc. Nemusí proto hned vyhledávat služby advokátů a platit za to velké peníze. Může využít mnohem rychlejší a jednodušší způsob, a sice internetový portál Právo pro podnikatele, určený podnikatelům a provozovatelům e-shopů či jiných internetových portálů. Jedná se o profesionální odborné rady využívající specializované know-how a podávané srozumitelným způsobem.

Co můžete využít

V nabídce těchto právních služeb online je všeobecné právní poradenství, dále příprava a vyhotovení nejrůznějších smluvních dokumentů. K těm patří smlouvy pracovní, kupní, o dílo, nájemní, o převodu e-shopu, o prodeji nemovitosti a řada dalších. Vedle zpracování dokumentů lze využít i zastupování klienta při registračním řízení, při správních, soudních nebo rozhodčích řízeních, či při vyjednávání s protistranou. Nejčastěji se jedná o otázky spojené s obchodováním, proto je obchodní právo na předním místě právních služeb pro podnikatele.

Jak to funguje

Nejprve si stručně a výstižně zformulujete svůj dotaz, který pak na příslušném portálu právo pro podnikatele odešlete. Následně obdržíte návrh řešení, který jednoduchým kliknutím odsouhlasíte. Obratem obdržíte odsouhlasené řešení zpátky, aniž byste museli někam chodit a svůj problém dlouze a složitě konzultovat.

Obchodní podmínky

Provozovatelé e-shopů a dalších online podnikatelé, stejně jako všechny ostatní podnikatelské subjekty zabývající se obchodem, mají za povinnost zveřejnit obchodní podmínky na svých webových stránkách. Obchodní podmínky nejsou žádnou formalitou, jelikož musí splňovat celou řadu požadavků daných zákonem.

Tuto povinnost vám pomůže splnit internetové Právo pro podnikatele, které zpracovává všeobecné obchodní podmínky jak pro běžné internetové obchody, tak obchodní podmínky a právní dokumentaci pro rozsáhlé webové portály se specifickou právní úpravou, ale i obchodní podmínky specifických obchodních systémů. Veškeré obchodní podmínky jsou koncipovány a vypracovány v souladu s aktuálně platnými zákony ČR a s garancí vůči ČOI. Každý klient Práva pro podnikatele bude mít díky všeobecným obchodním podmínkám rovněž jistotu, že ho budou maximálně ochraňovat proti nepoctivým zákazníkům.

Další služby

Součástí obchodního práva jsou také záležitosti týkající se patentů, licencí, ochrany softwaru, průmyslové a užitné vzory, ochrana názvů a v neposlední řadě také důležité autorské právo. V nabídce Práva pro podnikatele jsou také právní služby týkající se práva nemovitostí, korporátního práva včetně fúzí a akvizic, pracovního práva, bankovního práva a práva insolvenčního.

Ke službám Práva pro podnikatele patří rovněž kontrola smluvních dokumentů. Rozhodně se vyplatí nechat si vypracovat smlouvu na míru, jelikož různé vzory smluv na internetu nejsou upraveny pro konkrétní individuální situace, takže při jejich použití hrozí riziko neplatnosti určitého ustanovení, případně i celé smlouvy. Smlouva vypracovaná na míru je sestavena na základě konkrétních požadavků klienta a okolností daného případu. Klient díky tomu má výhodné a právně spolehlivé postavení vůči druhé smluvní straně.