Vše o kontrolách v podniku. Jaké hrozí sankce při nedodržení předpisů?

Podle nedávných statistik takřka čtyřicet procent podnikatelů neví, co je to bezpečnost práce nebo požární ochrana. Nejsou si vědomi toho, že by měli mít BOZP a PO vyřešené, myslí si, že se to na ně nevztahuje. Jenže právě tyto podnikatele může překvapit kontrola ze státní správy a podobných institucí s tím, že jim náleží pokuta, a to nemalá. Abyste na BOZP a PO opravdu dbali, prozraďme si více o kontrolách v podniku. Kdo za nimi stojí nebo jaké sankce hrozí při nedodržování předpisů?

Jak jsme zmínili, skoro čtyřicet procent podnikatelů neví, co je to BOZP a PO. A těm právě hrozí pokuta, která může sáhnout až do milionů korun. Pokud nerozumíte zmíněným oblastem, doporučujeme se obrátit na firmu Extéria, která se o vše potřebné postará a BOZP a PO vyřeší za vás.

Jak velké pokuty mohou být podnikatelům uděleny?

Pokuty, které mohou podnikatelé dostat, mohou sahat až do milionů korun. Za nedodržení BOZP mohou být uděleny pokuty ve výši až dvou milionů korun. Co se týče pokut a sankcí, jež jsou udělovány za nedodržování zákona v požární ochraně, opět se mohou pokuty dostat až do dvou milionů korun.

Navíc zde hrozí majiteli firmy i odnětí svobody na jeden rok nebo zákaz činnosti, pakliže porušíte některou povinnost, která vyplývá z povolání, a navíc přitom ublížíte z nedbalosti.

Kdo uděluje pokuty?

Jak již bylo zmíněno, pokuty vám budou uděleny při kontrole v podniku. Na kontrolu může přijít někdo z Inspektorátu práce z konkrétního kraje. Požární ochranu chodí kontrolovat Hasičský záchranný sbor v daném kraji, přijít může kontrola i z Krajské hygienické stanice, která kontroluje již zmiňovanou bezpečnost práce.

Kontrola může přijít na základě udání

Pravdou je, že v současné době může přijít kontrola zcela neohlášeně, a to na základě udání. To většinou putuje od konkurence nebo od nespokojeného zaměstnance. Je však pravdou, že se nemusíte nikdy dozvědět, kdo za udáním stojí, protože může být posláno anonymně.