Živnostenský list pro cizince

K podnikání v České republice je nutné živnostenské oprávnění. Tato povinnost platí jak pro občany ČR, tak pro cizince. Oprávnění vydávají Živnostenské úřady, ovšem není to už živnostenský list, ale dokument známý jako výpis z živnostenského rejstříku.

Než se na Živnostenský úřad vydáte, je dobré se seznámit se zákonem o živnostenském povolání. Také si projděte konkrétní živnosti a rozmyslete si, jaké všechny činnosti (živnosti) budete chtít provozovat, což platí pro české občany i cizince stejně.

Co je živnost

Je to činnost, při které na své jméno poskytujete služby za účelem zisku. Zákon rozlišuje živnosti koncesované a ohlašovací. Pro koncesované musíte mít odbornou způsobilost a jsou kontrolované státem. Ohlašovací živnosti zahrnují činnosti řemeslné, vázané a volné.

Živnostenský list pro cizince

Živnostenské oprávnění pro cizince umožňuje provozovat podnikatelskou činnost na území ČR i cizincům. Příkladem podnikání cizince u nás je nabízení doučování jazyka. Cizinec tedy může požádat o živnostenské oprávnění na tuto činnost, ale musí splňovat několik podmínek:

 • věk vyšší 18-ti let
 • bezúhonnost
 • v případě jiné, než volné živnosti, splňovat danou odbornou způsobilost

Jak má cizinec postupovat

Celý proces získání živnostenského oprávnění je pro cizince o něco složitější než pro obyvatele ČR.

V první řadě je nutné mít dlouhodobý pobyt na území ČR. O živnostenský list pro cizince se žádá na jakémkoli živnostenském úřadě. Vyplníte registrační formulář, získáte výpis a poté se zapíšete do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v místě Vašeho dlouhodobého pobytu. Dnem zapsání v OR vzniká právo podnikat. Poté se musíte zaregistrovat na finančním úřadu v místě pobytu a ohlásit správě sociálního zabezpečení a na oddělení cizinecké policie.

Jaké dokumenty musí cizinec předložit

 • pas
 • povolení k dlouhodobému pobytu
 • výpis z trestního rejstříku mateřské země
 • souhlas k podnikání od majitele nemovitosti, kde bude podnikání provozováno

Na cizinecké policii cizinec potřebuje:

 • zelený formulář
 • pas
 • potvrzení o způsobilosti vykonávat živnost
 • výpis z obchodního rejstříku
 • potvrzení z živnostenského úřadu
 • potvrzení ze správy sociálního zabezpečení
 • potvrzení prostředků k pobytu na území ČR
 • doklad o ubytování
 • fotografie
 • potvrzení o zdravotním pojištění a
 • při podnikání v jiné, než volné živnosti také potvrzení o odborné způsobilosti.