Existuje několik způsobů, jak studovat zvířata v lese. Můžete je studovat přímými pozorováními. To je velmi intenzivní a rozhodně pro nepolapitelnější a vzácnější druhy je těžké získat dostatečné údaje. Další možností je podívat se na stopy, které zvířata zanechávají, jedná se o tzv. sledování a obvykle je založeno na nalezení stopy v substrátu (sníh, písek,…). S tím však přichází spoustu nejistot. Kromě těchto neinvazivních metod, kde se zvířata nedotýkají, existuje možnost chytat zvířata. Například myši a malí hlodavci mohou být chyceny a označeny jednotlivě pro takzvanou studii opětovného zachycení. Větší zvířata mohou být vybavena VHF nebo GPS obojkem, jedná se v podstatě o obojek, který se dá kolem krku zvířete a je možné vysílat signály pro lokalizaci zvířat.

Fotopast jako další možnost

Kromě těchto metod, v posledních desetiletích, je stále více populární použití fotopasti. Základní myšlenkou je, že zvířata spouštějí kamery na dálku, aniž by museli lidé fotografovat. Základní myšlenkou je, že zvíře samo spustí kameru a zvíře si v podstatě pořizuje selfie. V minulosti používali aktivní infračervené paprsky, kde propojili zařízení s infračerveným paprskem s kamerou a pokud byl tento paprsek přerušen, byl pořízen snímek. Tato technologie se stále používá, ale už ne tolik. Technologie se rychle vyvíjí a v současné době se tyto kamery a veškeré spouštěcí zařízení mění za malou krabici – fotopast.

Jak fotopast funguje?

Jak již bylo zmíněno, po úvodním nastavení mohou fotopasti fungovat vzdáleně. Jejich výhodou je, že ji lze nechat na poli nebo v lese několik měsíců a funguje nepřetržitě. Omezení má pouze v životnosti baterie a kapacitě úložiště. Ale obecně je to menší úsilí při shromažďování více dat. Samozřejmě je třeba je pravidelně kontrolovat, aby bylo možné shromažďovat data (obrázky / videa) a kontrolovat životnost baterií a v případě potřeby baterie vyměňovat.