Implementace věrnostních karet se může stát výzvou zejména pro menší a střední podniky (ty větší často disponují vlastními systémy). Jak tedy zavést nový systém výhod pro zákazníky a také pro samotného prodejce?

Zkusme si alespoň nastínit jakýsi „univerzální“ návod, s přihlédnutím, že každý podnik má svá specifika, která tato pravidla mohou ohýbat.

Pokladny s věrnostními systémy

Pro začínajícího podnikatele může být řešením pořízení pokladny, která je již opatřena pokladním systémem s vlastním modulem věrnostního programu, ke kterému je možné využít věrnostní (plastové) karty se zákaznickými výhodami. Následně postačí nechat si věrnostní karty vyrobit v množství, které si zvolíte s ohledem na počet vašich stávajících a potenciálních zákazníků. Pozor, ne každý model EET pokladny takové rozšíření nabízí. Každopádně se vždy vyplatí oslovit výrobce pokladny a nechat se podrobněji informovat, jaké možnosti daný produkt poskytuje.

Rozšíření stávajícího pokladního systému

Možností, jak implementovat věrnostní karty a zavést věrnostní systém pro své zákazníky, je také rozšíření vašeho stávajícího pokladního systému o přídavný modul. Někteří poskytovatelé pokladního systému již nabízí možnost instalace kompletního systému komunikace se zákazníky s využitím plastových věrnostních karet.

Věrnostní (partnerské) sítě

Trochu jiná situace nastává u poměrně nového fenoménu věrnostních (partnerských) sítí. Tuto variantu většinou volí malé a střední firmy, které věrnostní síť tvoří a kde jsou vzájemně propojené. U „síťování“ obchodních partnerů je snaha zavést věrnostní systém bez plastových karet, nicméně často s vyššími náklady jakými jsou např. vstupní investice do čtecího zařízení (terminálu) nebo paušální poplatek za členství v takové síti. Nezbytnou součástí je mobilní aplikace, takže plastová (věrnostní) karta není třeba. Určitou nevýhodou potom může být nedostupnost sítě ve všech oblíbených podnicích, protože nemusí být její součástí.

Věrnostní software mimo pokladny

Mimo pokladnu můžete využívat také speciální věrnostní systémy, které pomocí čtecího terminálu fungují nezávisle na pokladně (pokladním systému). A kromě jednoduché identifikace a různých výhod pro své zákazníky, získáte online cloudové zákaznické rozhraní, kde budete moci se svými abonenty komunikovat a reagovat na jejich potřeby či požadavky.