Kvalita elektrické sítě má přímý vliv na elektrické spotřebiče. Proto je dobré si nechat provést analýzu a změření kvality elektrické sítě, která dokáže odhalit nepříznivé hodnoty. Pokud tak neučiníte, riskujete poškození elektrických zařízení a spotřebičů, nebo dokonce jejich výpadek. Nalézt problémy ve vaší elektrické síti vám pomůže firma ECO-LOGIC.

Jak analýza probíhá?

Firma Eco logic má k dispozici profesionální kalibrovaný třífázový analyzátor, kterým dokáže zachytit rychlé hodnoty RMS pro zobrazení každého průběhu na elektrické síti. Z výsledků měření a provedené analýzy se získá detailní přehled o změnách harmonického napětí, elektrického proudu, frekvence, spotřeby, kmitání a nevyváženosti fází. Stejně tak lze využít měření elektrické sítě k získání:

  • účinnosti měniče energie
  • finančního vyjádření spotřeby energie-výpočtu částky vynaložené plýtváním v důsledku špatné kvality elektrické sítě
  • energetického zhodnocení

Výstupní protokol

Na základě výsledků měření je zpracován protokol obsahující:

  • diagnostiku výše popsaných hodnot
  • doporučený rozsah opatření nutných k odstranění nežádoucích stavů v síti
  • detailní analýzu stavu elektrické sítě
  • analýzu výskytu nežádoucích vyšších harmonických frekvencí
  • opatření na kompenzaci jalového výkonu

Osvětlení výrobních hal a obchodních prostor

Světlo je nezbytným předpokladem plynulosti pracovního procesu ve výrobních halách a také důležitým elementem, který ovlivňuje prodej. Správným nasvětlením lze prodávané zboží zatraktivnit a ještě ušetřit více než polovinu nákladů na energii. Firma ECO-LOGIC,  s.r.o. vám pomůže zajistit osvětlení výrobních hal i obchodních či prezentačních prostor. Nabízí ale také moderní účinná osvětlení kanceláří a dílen například pomocí vyměnitelných reflektorů nebo horizontální nastavitelných svítidel.