Co je pro každou firmu důležité? Ano, je to rozhodně zisk, který je důležitý jak k tomu, aby mohli být placeni zaměstnanci, tak budoucímu rozvoji, nebo i k tomu, aby bylo spokojené vedení. Nejsou to ale jenom čísla, která je vhodné sledovat. My doporučíme hledět i na efektivitu práce. Jak ji zlepšit?

Ulehčete práci lidem

Pokud ulehčíte lidem jejich práci, může se to výrazně podepsat na celkové efektivitě. Máme na mysli situaci, kdy využijete různé stroje a pomůcky, které efektivitu zvýší. Příkladem může být třeba i něco tak běžného, jako je motorizace. Forin nabízí elektromotory, které je možné využít v mnoha oborech. Zaměstnanci následně mohou obsluhovat daný stroj, čímž nepřijdou o práci a během konkrétní časové jednotky zvládnou více.

Nastavte si normy

Ty by měly být samozřejmé v každé firmě. Jsou totiž spojeny s konkrétní produktivitou práce. A je jedno, zda jde o ruční výrobu, nebo využití strojů, kde jsou používány přímočaré pohony TMP nebo jiné technologie. Z praxe by mělo vyplynout, co je reálné a co nikoliv, a podle toho stanovit odpovídající normy. Ty by se měly týkat:

  • Tempa práce
  • Kvality práce
  • Spotřeby materiálu

Správně nastavené normy vedou nejenom k větší efektivitě výroby, ale mohou vést také k úsporám. Dále mohou být spojeny i s lepším odměňováním těch zaměstnanců, kteří pracují skutečně nejlépe.

Mějte systém

Zefektivnění výroby by mělo být spojeno s určitým systémem. Dokonalou inspirací jsou klasické výrobní linky. Pokud ještě neste tak daleko, snažte se alespoň o to, aby měl každý zaměstnanec o ruce vše, co potřebuje. Tedy aby se zkrátil nevyužitý čas spojený s tím, kdy musí pro materiál, nářadí nebo cokoliv jiného. Mít dobrý systém nemusí být nutně spojeno jenom s výrobou, ale třeba i se skladováním zboží a následným vyskladněním, zabalením a odesláním. Zde je vhodné inspirovat se třeba u největších internetových obchodů na trhu.